Kompleksowe usługi
outsourcingu pracowniczego

O nas

Mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników na rynku Polski oraz innych krajów należących do Unii Europejskiej Job Now Spółka z o.o. w sposób wiarygodny, profesjonalny i kompleksowy prowadzi obsługę legalnego dostarczania pracowników. Zarząd Spółki posiada praktyczne doświadczenie na rynkach Ukrainy i Białorusi i stale tam działa od ponad 25 lat.


Celem naszych działań jest zaspokojenie potrzeb pracodawców a dla rekrutowanego personelu z terenu Ukrainy i innych krajów należących do Wspólnoty Niepodległych Państw zapewnienie legalnego zatrudnienia z pełnym poszanowaniem praw pracowniczych jak i odpowiednich warunków płacowych i socjalnych.