Kompleksowe usługi
outsourcingu pracowniczego

Pracownik

Job Now Spółka z o.o. gwarantuje legalne i stabilne zatrudnienie oraz dobre warunki mieszkaniowe. Zatrudniając się u nas, Pracownik bezpłatnie korzysta z:

  • Uzyskania zaproszenia w celu otrzymania krajowej wizy pracowniczej „typ 05a” na okres 6 miesięcy
  • Odbioru samochodem firmy z dworca autobusowego w Katowicach po przyjeździe do Polski
  • Uzyskania zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy
  • Uzyskania zaświadczenia o szkoleniu BHP
  • Otworzenia rachunku bankowego i wydania karty bankomatowej
  • Miejsca noclegowego
  • Dowozu samochodem firmy do miejsca zakwaterowania

Job Now Spółka z o.o. zapewnia Pracownikowi regularną wypłatę wynagrodzenia za pracę (1 raz w miesiącu), a także korzystanie z opłaconego przez firmę ubezpieczenia zdrowotnego i funduszu emerytalnego oraz funduszu pracy.

Ponadto już podczas wykonywania pracy oferujemy możliwość uzyskania zezwoleń typ A na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z okresem ważności do 3 lat.
Naszą zasadą jest budowanie stałego i stabilnego zespołu pracowniczego. Zadowolenie Pracownika i Pracodawcy należy do naszych najważniejszych priorytetów, a nasz zespół ze szczególną troską dba o realizację tego celu.