Kompleksowe usługi
outsourcingu pracowniczego

Współpraca

Mając na uwadze stałe zapotrzebowanie na pracowników Job Now Spółka z o.o. deklaruje chęć nawiązania współpracy z partnerami na Ukrainie i Białorusi w zakresie pozyskiwania personelu do pracy w Polsce i na terenie innych krajów Unii Europejskiej.
Współpraca z partnerem jest w każdym przypadku realizowana na podstawie zawartej umowy o współpracy i umowy prowizyjnej.

Oferujemy i gwarantujemy wypłatę atrakcyjnego wynagrodzenia prowizyjnego dla partnera w ciągu całego okresu pracy wykonywanej przez pracownika skierowanego do pracy przez Partnera.

Warunki współpracy omawiamy indywidualnie. Korespondencja i rozmowy są prowadzone w języku rosyjskim lub ukraińskim.